Görsel Yönetim Teknikleri

17.08.2021%80’den daha fazla bir oranda, bilgiler göz yolu ile elde edilir, bu da konuşmadan 6 kat daha etkili olduğunu gösterir. Görsel yönetim zaman kazanımı ve yanlış anlaşılmalardan korur. Aynısı hafızamıza bilgileri ulaştırmamızda da gerçeklidir, çünkü insanlar bilgileri resimler halinde saklarlar. Görsel işaretçiler etkilidir ve açıkça ilişkileri gösterebilmektedir. Bu yüzden tüm proseslerde görsel işaretçiler kullanılması tavsiye edilir.
Görselleştirme bilgilerin açıkça görünür olması anlamındadır. Görsel Yönetim, doğru operasyonu çok fazla uğraş gerektirmeden doğrudan gerçekleştirebildiği biçimde bilginin sunulması anlamında kullanılmaktadır.
Pozitifte olduğu gibi negatifin de tasvir edilmesiyle, görsel yönetim doğru kararların alınmasında yardımcı olur.
  • Pozitif ver, kendine güveni güçlendirir ve yapılan işin doğru olduğu geri bildirimini verir.
  • Olumsuz gidişat erken uyarı ve düzeltici hareketin yapılması gerektiğinin göstergesini sağlamaktadır.
Sadece bu bilgilerin açık bir sunumu hareket güdüsü sağlamaktadır. Birçok şirkette, bu doğruca yapılmamaktadır.
Bir şirkette görsel yönetim, kesin ve açık bir biçimde ilgili herkese önemli bilgileri sağlamayı hedeflemektedir.
Özetle
  • Görsel yönetim, günlük yönetimin parçasıdır. Günlük yönetim günlük işin içinde olanların işidir.
  • Görsel yönetimin ana aracı görsel panolardır. Çalışanlar bu panolar önünde bir araya gelir, görür, anlar ve harekete geçer.
  • Sapmalar algılanabilir ve gerekli önlemleri uygulamaya konulabilir
  • Problemler saptanabilir
  • Nesnelerin doğru sıralaması herkes tarafından anlaşılabilir
  • Müşteri beklentileri anlaşılabilir
  • Veriler dosyalarda gizli kalmamalı, ama prosesleri görünür yapılmalıdır.

Follow us