Türkiye Ekonomisinin Son Durumunun Analizi

08.12.2021“Türkiye Ekonomisinin Son Durumunun Analizi” adlı eğitimde pandeminin başladığı dönem olan 2020 yılının ikinci çeyreğinden günümüze kadar olan süreç temel makroekonomik göstergeler bağlamında analiz edilmiştir. Bu anlamda 2021 yılının 3. çeyreğine ilişkin verilerle ekonominin son durumu analiz edilmiş ve 2021 yılının son çeyreği ile 2022 yılı için ekonomide olabilecek gelişmelere ilişkin beklentilere de yer verilmiştir.
Eğitimde ilk olarak ekonomik büyüme rakamları ele alınmıştır. Bu bağlamda 2021 yılının son çeyreğinde elde edilen %7.4’lük yıllık büyüme rakamı harcamalar, gelirler ve sektörler bağlamında ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Ayrıca ekonomik büyüme başlığı altında sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranı ve PMI gibi öncü ekonomik büyüme göstergelerinin ne olduğu ve nasıl bir seyir izlediği ve izleyeceği de analiz edilmiştir.
Yine ekonomik büyüme başlığı altında son dönemde ekonomik büyümenin en önemli motoru olan net ihracatın seyri daha yakından incelenerek önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyebileceğine ilişkin öngörülere yer verilmiştir. Net ihracat ele alınırken ihracat ve ithalat rakamlarımızın yanı sıra en çok hangi ülkelere hangi mal grupları bağlamında ihracat yaptığımız ve yine en çok hangi ülkelerden hangi malları ithal ettiğimiz gibi ayrıntılı başlıklara da yer verilmiştir.
Eğitimde ekonomik büyümenin yanı sıra işsizlik, istihdam, cari açık, bütçe açığı ve enflasyon rakamları da pandemiden günümüze ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Bu bağlamda özellikle enflasyon başlığına daha geniş bir yer verilerek, Türkiye ekonomisinde bundan böyle enflasyonla ilgili sürece ilişkin beklentiler aktarılmıştır. Son olarak Türkiye ekonomisi için sektörel siparişler, perakende satışlar, firmalar bazında yatırım harcamaları, dayanıklı ve dayanıksız mal satışları gibi veriler de ele alınmıştır.
Eğitim kapsamında Türkiye ekonomisinin finansal piyasalarına ilişkin durum ve beklentilere de yer verilmiştir. Bu bağlamda son günlerde altın, borsa, döviz, mevduat ve kripto para gibi yatırım araçlarından en çok hangisinin kazandırdığının yanı sıra bu yatırım araçları ile ilgili gelecek öngörülerine de yer verilmiştir. Bu kapsamda özellikle BİST-100 ve dolar/TL’de gelecek dönemde bizleri nasıl bir seyir beklediği nedenleri ile birlikte ele alınmıştır.
Eğitim sonunda küresel piyasalardaki son durum ve beklentilere de yer verilerek özellikle önümüzdeki dönemde küresel piyasalarda meydana gelecek gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerine olası etkilerine de yer verilmiştir. Bu başlıkta özellikle FED ve ECB’nin uygulamaya geçireceği politikaların dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri gibi temel göstergeler aracılığıyla Türkiye ekonomisine olası yansımaları anlatılmıştır.
 
"Doç. Dr. Filiz ERYILMAZ"

Follow us