Yazarlar

Finansa Erişim

Geleneksel işletmecilik anlayışının aksine günümüzdeki işletmelerin...

28.12.2022
Sürdürülebilir Uluslararası Ticaretin Lokomotifi “KOBİ”ler

Günümüzde küresel ticaret sisteminin en önemli paydaşlarından biri...

30.11.2022
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Türk Kambiyo Mevzuatı’nın ana yapısını 1567 sayılı...

21.04.2022
Tekstil Sektöründe Ölçme ve Değerlendirme

Ürün veya hizmetlerin, belirlenen veya istenen ihtiyaçları karşılayacak özelliklerde olması...

28.01.2022
Kompozit Malzemelerde Kullanılan Hammaddeler Üretim Yönetimi

Antik çağdan beri hayatımızda olan fakat birçoğumuzun adını yeni...

14.01.2022
Verimlilik Sistemi ile Kendimizi Geliştirme

19 Ocak’ta düzenlenen eğitimde “Zaman Yönetimi” konusunda farklı bir verimlilik...

19.01.2022
İçsel Motivasyonu Artırmak

Herhangi bir şeyde ısrar etmek için, beyinde...

12.01.2022
Performans Sistemi ve Geribildirim Kültürü Nasıl Olmalı

Şirketler kar amaçlı kurulmuş kurumlardır ve yüksek performans...

04.11.2022
Etkin Yöneticilik ve Liderlik

Günümüz şartlarında insanların iş başarılarının kıyasıya rekabete...

27.10.2021
Türkiye Ekonomisinin Son Durumunun Analizi

“Türkiye Ekonomisinin Son Durumunun Analizi” adlı eğitimde ...

08.12.2021
Ürün Geliştirme ve Üretim Planlama

Günümüzün küresel dünyasında rekabetin şiddeti her gün...

09.03.2021
Bilgi Güvenliği ve Uyum Yönetiminin Sürdürülebilirliği

Her kuruluşun kendince stratejisi, hedefi ve amaçları...

14.09.2021
Verimlilik Arttırma Teknikleri

En basit tanımıyla girdilerin çıktılara oranı olarak...

20.08.2021
İK'cı Olmayanlar İçin İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynağı Yönetimi yerine “Yetenek Yönetimi” demeye...

22.09.2021
Görsel Yönetim Teknikleri

%80’den daha fazla bir oranda, bilgiler göz yolu ile...

17.08.2021
İşletmelerde Gıda Güvenliği Kültürü

Gıda güvenliği kültürü, insanoğlunun var oluşundan bu yana...

15.06.2021
E-Ticaret ve Dijital Pazarlama

Henüz bir adım atmadıysanız bilin ki gecikiyorsunuz!

29.07.2021
Bilmeden Konuşma

Çevremde oldukça sık duyduğum bir cümle var “Biliyorum ama konuşamıyorum.”

12.01.2021
Terkedilen Değil, Tercih Edilen Lider Yöneticilerden Olmak

Yönetim işletmenin sürdürülebilirliğini veya sürekliliğini sağlamak...

25.01.2023
Mükelleflere Yeni “Vergi Affı” İmkânı

Halk arasında “vergi affı kanunu” olarak bilinen 7440 sayılı Bazı Alacakların...

06.04.2023
İşverenlerin İSG Yükümlülükleri

İşverenlerin İSG Yükümlülükleri Ve İş Kazalarından Doğan Sorumlukları

09.10.2023
Follow us